Pokazy/show
Pokaz chorągwiarski
Pokaz w swojej estetyce nawiązuje do włoskiej tradycji i jest formą techniczno-sportowej prezentacji żonglerskiego kunsztu chorągwiarzy.
Występ jest wykonywany przy akompaniamencie epickiej muzyki, która buduje dramaturgię całego przedstawienia.
W naszym pokazie uchwyciliśmy to co jest esencją włoskiej tradycji tańca z chorągwiami – prezentację wigoru, zapału i sprawności fizycznej.
Kluczowa część widowiska toczy się ponad głowami widzów, gdzie odbywa się magnetyzujący taniec chorągwi
Dodatkowe informacje
Ta prezentacja w odróżnieniu od pozostałych projektów Gwardii Gryfa ma charakter bardziej sportowy niż artystyczny, a jej celem jest przybliżenie polskiej publiczności pięknej dyscypliny żonglerki chorągwiami. Wyzbyliśmy się bezpośrednich powiązań z walką zbrojną, ale Sbandieratori w naszej aranżacji pozostaje pokazem siły, elegancji i mocy, a żywiołowość i energia podczas show nie pozwalają widzom oderwać wzroku od sceny.
Wymagania techniczne
● wymiary sceniczne: 10 m głębokość x 15 m szerokość x 6 m wysokość
● wydzielona przestrzeń o równej nawierzchni (podest sceniczny nie jest wymagany)
● nagłośnienie do odtworzenia podkładu muzycznego
● oświetlenie wymagane tylko przy pokazach realizowanych po zmroku, możliwa pełna reżyseria świateł.